ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЮЖНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИЛЬМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

Крупнова Татьяна Георгиевна, Машкова Ирина Вячеславовна, Кострюкова Анастасия Михайловна, Евгений Дмитриевич Скалев

Аннотация


Настоящая работа посвящена проблеме качества подземных вод, использующихся для водоснабжения научно-производственной базы южного лесничества Ильменского государственного заповедника. Проведен химический анализ воды из трех скважин. Исследована взаимосвязь качества поверхностных и подземных вод. Выявлены антропогенные причины несоответствия подземных вод гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды.

Ключевые слова


подземные воды; питьевая вода; физико-химические показатели качества воды; водоподготовка; перманганатная окисляемость; нитраты

Полный текст:

PDF

Литература


SanPiN 42–128–4690–88. Sanitarnye pravila soderzhaniya territoriyj naselennykh mest [Sanitary Regulations of Maintenance of Populated Areas]. Moscow, 1988. 8 p.

SanPiN 30–02–97. Planirovka i zastroyjka territoriyj sadovodcheskikh obedineniyj grazhdan, zdaniya i sooruzheniya [Planning and Development of Territories of Horticultural Associations of Citizens, Building]. Moscow, 2001. 12 p.

SanPiN 2.1.4.1175–02. Gigienicheskie trebovaniya k kachestvu vody netsentralizovannogo vodosnabzheniy. sanitarnay okhrana istochnokov [Hygienic Requirements for Water Quality in Water Supply. Sanitary Protection of Sources]. Moscow, 2003. 9 p.

SanPiN 2.1.4.1074–01. Pit'evaya voda. gigienicheskie trebovaniya k kachestvu vody tsentralizovannykh system pit'evogo vodosnabzheniy. kontrol' kachestva [Drinking Water. Hygienic Requirements for Water Quality of Centralized Drinking Water Supply Systems. Quality Control]. Moscow, 2002. 38 p.

SanPiN 2.1.4.1116–02. Pit'evaya voda. gigienicheskie trebovaniya k kachestvu vody, rasfasovannoyj v emkosti. kontrol' kachestva [Drinking Water. Hygienic Requirements for Water Quality, Packaged in a Container. Quality Control]. Moscow, 2002. 16 p.

Krupnova T.G., Kostryukova A.M., Mashkova I.V., Rakova O.V. Environmental Problems of the Aquatic Ecosystem of Lake Ilmen [Ekologicheskie problemy sostoyaniya vodnoy jekosistemy ozera Il'menskoe]. Vestnik Tambovskogo Universiteta. Seriya: Estestvennye i Tekhnicheskie Nauki [Bulletin of Tambov University. Natural and Technical Sciences Series], 2013, vol. 18, no. 3, pp. 878–882.

Kostryukova A.M., Mashkova I.V., Krupnova T.G. Aquatic Biodiversity in the Assessment of the Ecological Status of Lakes in the Southern Forestry of Ilmensky Reserve [Bioraznoobrazie gidrobiontov v otsenke jekologicheskogo sostoyaniya yuzhnogo lesnichestva Il'menskogo zapovednika]. Issledovaniya v Oblasti Esstestvennykh Nauk [Research in Natural Sciences], 2013, no. 12 (24), p. 2.

Krupnova T.G., Kostryukova A.M., Mashkova I.V., Artemyev N.E. Study on Hydrobiology and Physico-Chemical Parameters of Lake Ilmenskoe, Ilmensky Reserve, Russia. Conference Proceedings «14th SGEM GeoConference on Water Resources. Forest, Marine And Ocean Ecosystems», 2014, vol. 1, pp. 671-678.

Snit'ko L.V. Phytoplankton Different Types of Lakes Ilmen Wildlife Park: Abstract of Thesis for Obtaining the Candidate of Biological Sciences Academic Degree [Fitoplankton raznotipnykh ozer Il'menskogo zapovednika: avtoref. dis. … kand. biol. nauk ]. Syktyvkar, 2004. 24 p.

Kaplin V.G. Osnovy jekotoksikologii [Fundamentals of Ecotoxicology]. Moscow, KolosS, 2006. 232 p.

Anan'ev V.Yu., Kayjsarova N.A., Kiku P.F., Izmayjlova O.A., Trunova I.E. Risk of Damage to the Population of Chemical Contaminants in Food and Drinking Water [Otsenka riska vozdeyjstviya na naselenie khimicheskikh kontaminantov v pischevykh produktakh i pit'evoyj vode]. Zdorov'e Naseleniya i Sreda Obitaniya [Population Health and Environment], 2011, no. 8, pp. 30–34.

Samburskii G.A. Environmental and Economic Aspects of Technology Selection for Removal of Ammonia (Ammonium Nitrogen) from Water for the Local Drinking Water Supply [Ekologo-jekonomicheskie aspekty vybora tekhnologii udaleniya ammiaka (ammoniyjnogo azota) iz vody, prednaznachennoyj dlya lokal'nogo pit'evogo vodosnabzheniya]. Vestnik MITKhT im. M.V. Lomonosova, 2010. vol. 5, no. 5. pp. 106–110.

Orlov A.A., Dolmatova T.E., Koshelev A.V., Dkidanov E.V. Membrane Methods of Purification of Drinking Water in Rural Settings [Membrannye metody ochistki pit'evoyj vody v sel'skikh usloviyakh]. Fundamental'nye Issledovaniya [Fundamental Research], 2013, no. 4–5, pp. 1084–1088.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.