SOME REACTIONS OF BIS(CYCLOPENTADIENYL)DIFERROCENYLTITAN

Григорий Алексеевич Разуваев, Владимир Викторович Шарутин

Аннотация


Reaction of bis(cyclopentadienyl)diferrocenyltitanium Cp2TiFc2 (1) with iodine (toluene, 20C, 24 h) proceeds with formation of bis(cyclopentadienyl)titanium diiodide Cp2TiI2 (2) and diferrocenyl Fc-Fc (3); a byproduct of the reaction is the salt Fc-FcI3 (4). Interaction of 1 with carbon monoxide (100 bar, benzene, 50 °C, 3 h) leads to the synthesis of diferrocenylketone (5) and bis(cyclopentadienyl) titanium dicarbonyl (6).


Ключевые слова


bis(cyclopentadienyl)diferrocenyltitanium; reaction; iodine; carbonyl carbon

Полный текст:

PDF

Литература


Nesmeyanov A.N. Metody elementoorganicheskoy khimii. Podgruppy medi, skandiya, titana, vanadiya, khroma, margantsa [Methods of Organoelemental Chemistry. Copper, Scandium, Titanium, Vanadium, Chromium, Manganese Groups]. Moscow, Nauka Publ., 1974. 470 p. (in Russ.)

Burger H., Kluess C. Titan-stickstoff-verbindungen. XVII. -(Ferrocenyl)-titan-dialkylamide. J. Organometal. Chem., 1973, vol. 56, pp. 269-277. doi:10.1016/S0022-328X(00)89975-1

Razuvaev G.A., Domrachev G.A., Sharutin V.V., Suvorova O.N. Ferrocenyl Derivatives of Dicyclopentadienyltitanium, -Zirconium and -Hafnium. J. Organometal. Chem., 1977, vol. 141, pp. 313-317. DOI: 10.1016/S0022-328X(00)90854-4

Sharutin V.V. Ferrotsenil'nye i tsimantrenil'nye soedineniya metallov IV-V grupp: Diss. kand. khim. nauk [Ferrocenyl and Cymantrenyl Compounds of Metals of Groups IV-V. Cand. Sci. Diss.]. Gorky, 1982. 112 p.

Zakharov L.N., Struchkov Yu.T., Sharutin V.V., Suvorova O.N. Diferrocenyltitanocene, C30H28Fe2Ti. Cryst. Struct. Comm., 1979, vol. 8, pp. 439-444.

Razuvaev G.A., Latyaeva V.N., Vyshinskaya L.I. [Benzyl Derivative of Titanocene]. Dokl. AN SSSR [Proceedings of the USSR Academy of Sciences], 1969, vol. 189, pp. 103-104. (in Russ.)

Kolomnikov I.S., Lobeeva T.S., Gorbachevskaya V.V., Aleksandrov G.G., Struckhov Yu.T., Vol’pin M.E. Reaction of Carbon Dioxide with Diphenyltitanocene and X-ray Crystal Structure of the Product. J. Chem. Soc. D, 1971, pp. 972–973. DOI: 10.1039/C29710000972

Sharutin V.V., Senchurin V.S. Imennye reaktsii v khimii elementoorganicheskikh soedineniy [Name Reactions in Chemistry of Organoelemental Compounds]. Chelyabinsk, South Ural St. Univ. Publ., 2011. 426 p. (in Russ.)


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.