Автоматическое отображение программ на языке Фортран на кластеры с графическими процессорами

Владимир Александрович Бахтин, Максим Сергеевич Клинов, Александр Сергеевич Колганов, Виктор Алексеевич Крюков, Наталия Викторовна Поддерюгина, Михаил Николаевич Притула

Аннотация


В статье рассматриваются результаты использования системы автоматизации распараллеливания САПФОР для распараллеливания последовательных программ на кластеры с графическими ускорителями, в том числе программ с регулярными зависимостями по данным. Система переводит программу на языке Fortran в программу на языке Fortran DVMH. Полученная программа запускается на кластере. Язык Fortran DVMH, компиляторы для него и средства отладки входят в состав DVM-системы. Рассмотрены проведенные преобразования исходных программ. Получены параллельные программы, использующие различные технологии параллельного программирования. Приведены характеристики полученных текстов. Приведены экспериментальные данные об эффективности выполнения программ на графических и универсальных процессорах кластера К-100


Ключевые слова


DVM for Heterogeneous systems; Fortran DVMH; гибридные системы с ускорителями; графические процессоры; Fortran; OpenMP

Полный текст:

PDF

Литература


Bakhtin V.A., Borodich I.G., Kataev N.A, Klinov M.S., Kovaleva N.V., Krukov V.A., Podderyugina N.V. Dialog s programmistom v sisteme avtomatizacii rasparallelivania SAPFOR [Dialog with programmer in automated parallelization system SAPFOR]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo [Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod]. Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod University Press, 2012. No. 5 (2). P. 242–245.

Bakhtin V.A., Klinov M.S., Krukov V.A., Podderyugina N.V., Pritula M.N., Sazanov Y.L. Rasshirenie DVM-modeli parallel’nogo programmirovaniya dlya klasterov s get- erogennymi uzlami [Extension of the DVM parallel programming model for clusters with heterogeneous nodes]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta, seriya “Matematicheskoe modelirovanie i programmirovanie”. Chelyabinsk, Publishing of the South Ural State University, 2012. No. 18 (277), Issue 12. P. 82–92.

Bakhtin V.A., Borodich I.G., Kataev N.A., Klinov M.S., Krukov V.A., Podderyugina N.V., Pritula M.N., Sazanov Y.L. Rasparallelivanie s pomosch’yu DVM-sistemy nekotoryh prilozheniy gidrodinamiki dlya klasterov s graficheskimi processorami [Parallelization of some CFD applications for clusters with graphics processing units using DVM-system]. Nauchniy servis v seti Internet: poisk novyh resheniy: Trudy Mezhdunarodnoy superkomp’yuternoy konferencii (17–22 sentyabrya 2012, Novorossiysk) [Science service on Internet: search for new decisions: Proceedings of International supercomputer conference (17–22 of September, 2012, Novorossiysk)]. Moscow, Moscow Uni- versity Press, 2012. P. 444–450.

Niziev V.G., Koldoba A.V., Mirzade F.H., Panchenko V.Y., Poveschenko Y.A., Popov M.V. Chislennoe modelirovanie plavleniya dvuhkomponentnyh poroshkov pri lazernom spekanii [Numerical modeling of melting process of two-component powders in laser ag- glomeration]. Matematicheskoe modelirovanie [Mathematical modeling]. 2011. Vol. 23, No. 4. P. 90–102.

Aleksahin V.F., Bakhtin V.A., Zhukova O.F., Kolganov A.S., Krukov V.A., Podderyugi- na N.V., Pritula M.N., Savitskaya O.A., Shubert A.V. Rasparallelivanie na graficheskie processory testov NAS NPB 3.3.1 na yazyke Fortran DVMH [Parallelization of NAS NPB 3.3.1 benchmarks on graphics processing units using Fortran DVMH language]. Parallel’nye vychislitel’nye tehnologii (PaVT’2014): trudy mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii (1–3 aprelya 2014, Rostov-na-Donu) [Parallel computing technologies (PaCT’2014): proceedings of international science conference (1–3 of April, 2014, Rostov- on-Don)]. Chelyabinsk, Publishing of the South Ural State University, 2014. P. 30–41.

Gibridniy vychislitel’niy klaster K-100 [Hybrid computational cluster K-100]. URL: http://www.kiam.ru/MVS/resourses/k100.html (accessed 04.08.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.14529/cmse140305